Contributie en procedure

Aanmelden
Aanmelden als lid van Hockeyclub Delta Venlo kan via deze link. Leuk dat we jou op de velden van Delta Venlo tegen gaan komen!

Afmelden
Mocht je het lidmaatschap het volgende seizoen niet kunnen voortzetten, let dan op de uiterste afmelddatum van 15 mei. Afmelden kan per mail aan de ledenadministratie via [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van de opzegging. Het lidmaatschap van Hockeyclub Delta Venlo wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk 15 mei is opgezegd. Bij opzegging na 15 mei is de gehele contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Wij zouden graag willen weten waarom iemand stopt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs bij de afmelding de reden van de opzegging te mogen vernemen (studie, andere sport, etc.).

Niet-spelend lidmaatschap
Mocht je onverhoopt het volgend seizoen niet meer kunnen of willen hockeyen, dan wijzen wij op de mogelijkheid om niet-spelend lid van Hockeyclub Delta Venlo te blijven. Hierdoor blijf je betrokken bij de club en steun je ons ook in de toekomst. Veel oud-leden hebben deze stap al gezet.

Overzicht contributiebedragen 2021-2022
*(zoals vastgesteld in de ALV van 1 oktober 2021)
leeftijdsgrenzen volgens KNHB peildatum 1 oktober
Contributie in € per hockeyseizoen

Veldcontributie

Leeftijd

Groep

Contributie

4 t/m 5 jaar

Funkey

€   61,-

6 t/m 9 jaar

Hockeyschool Jongste Jeugd (alleen trainen)

€ 102,-

6 t/m 9 jaar

Jongste jeugd, F, E6 en E8 teams

€ 143,-

10 t/m 17 jaar

Hockeyschool Junioren (alleen trainen)

€ 184,-

10 t/m 17 jaar

Junioren

€ 255,-

Vanaf 18 jaar

Senioren

€ 311,-Overige:

Niet-spelend lidmaatschap€   92,-


Trimlid / Trainingslid

€ 153,-


Zaalhockey junioren/senioren (bij deelname competitie)

€   70,-


Studententarief trainingslid*

€ 102,-


Duo-lidmaatschap senioren**

€ 204,-


Leden E e/o /H rolstoelhockey

€ 102,-


(trainen en/of competitie, leeftijdsonafhankelijk)

Maximale gezinscontributie*** € 900,-

0 t/m 4 jaar

Baby lidmaatschap (eenmalig)

€   30,-Zaalcontributie

(met opties Jongste Jeugd):


Categorie

Toelichting

Contributie

Senioren

Inclusief wedstrijden en trainingen

€  70,-

A t/m D jeugd

Inclusief wedstrijden en trainingen

€  70,-

E8 jeugd

Inclusief wedstrijden en trainingen

€  40,-

E6 jeugd

Alleen trainingen

€  25,-

F jeugd

Alleen trainingen

€  15,-


* Studententarief trainingslid
Studenten die elders spelend lid zijn, maar in Venlo studeren, kunnen door de week meetrainen met een team. Bij aanmelding graag aangeven welke studie het in Venlo betreft.

**duo lidmaatschap
Het duo lidmaatschap voor senioren is een spelend lidmaatschap met een partner (50%). Je hebt recht om (volledig) te trainen als je dat wenst en je kunt de helft van de competitiewedstrijden van je team spelen.

***Gezinscontributie/seizoen
Samengestelde gewone lidmaatschappen, exclusief eventuele zaalcontributie en inschrijfgelden, leden samenwonend op een adres.

Tijdelijke wijziging lidmaatschap:
Als je b.v. ten gevolge van een langdurige blessure of zwangerschap tijdelijk niet kunt spelen of trainen, kun je via een verzoek per e-mail aan de ledenadministratie je lidmaatschap (tijdelijk) laten aanpassen naar niet-spelend met de daarbij behorende contributie. Het aanpassen van je lidmaatschap kan niet met terugwerkende kracht

Contributiebetaling en kosten:
Bij aanmelding kan worden gekozen voor betaling van de contributie op een van de volgende manieren:
  • per incasso in één termijn (september) of
  • per incasso in twee termijnen (september en januari).
  • eventuele zaalcontributie zal bij aanvang van het zaalhockeyseizoen worden geïnd.
Inschrijfgeld
Voor nieuwe leden zijn eenmalige inschrijfkosten van € 25,- van toepassing. Deze worden berekend bij de eerste verschuldigde termijnincasso.

Inschrijving gedurende het seizoen
Voor nieuwe leden die zich aanmelden geldt het gehele contributiebedrag. Voor leden die zich aanmelden na 1 januari geldt een korting van 50% op het contributiebedrag.

Betalingsachterstand
Bij te late betaling van de contributie (of niet inbare incasso) zullen wij een herinnering toesturen. Als na een eerste herinnering geen betaling wordt ontvangen, zullen er bij een 2e betalingsverzoek € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Jeugdsportfonds
Als het voor kinderen tussen 4-18 jaar om financiële redenen niet mogelijk is om te sporten, kan er via de school een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Venlo voor het betalen van de contributie.

Rechten en plichten
Van leden en ouders wordt verwacht dat zij kennisnemen van en zich houden aan de rechten en plichten, die vastgelegd zijn, de bovenstaande voorwaarden, de regels van de club, het Huishoudelijk Reglement, de gedragscode sportiviteit en respect. Verder zijn de statuten van de vereniging van toepassing.