Inschrijfformulier


Leuk dat je lid of vrijwilliger wil worden van Hockeyclub Delta Venlo!

Heb je interesse in hockey bij Hockeyclub Delta Venlo en zou je graag weten wat de mogelijkheden zijn? Of wil je proeflessen volgen? Dan hoef je nog niet in te schrijven. Stuur een mailtje met je vraag naar [email protected] (o.v.v. naam (kind), geboortedatum en telefoonnummer). Dan zorgen we ervoor dat je vraag bij de juiste coördinator terechte en nemen we contact met je op.

Lees deze informatie door voordat je onderstaand formulier invult. De met een * aangegeven velden zijn verplicht. De ingevoerde NAW- en andere gegevens worden conform onze Privacyverklaring en de AVG behandeld.

Na het invullen van het inschrijfformulier klik je op "Volgende stap" en wanneer je terug komt op de pagina op "Bevestigen".


Ik schrijf me in als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  HC Delta Venlo int de veldcontributie middels automatische incasso, naar keuze in één of twee termijnen gedurende het hockeyseizoen. De incasso geschiedt eind september (100% of 50%) en eind januari (50%). Er zijn eenmalige inschrijfkosten van € 25,-- van toepassing. Deze worden bij de eerste verschuldigde termijn berekend. Bij deelname is er zaalcontributie verschuldigd. Deze wordt in één termijn geïnd bij aanvang van het zaalseizoen. Met het bevestigen van de inschrijving ga je tevens akkoord met het afgeven van een automatische incasso machtiging voor de verschuldigde contributie, het inschrijfgeld en eventuele administratiekosten bij te late betaling (bij een 2e herinnering)

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligers
  Mogen wij contact met je opnemen over vrijwilligerstaken? HC Delta Venlo is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden. Wij doen dan ook een beroep op nieuwe leden of ouders om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club.

 
   
   
Vrijwilligersfunctie of -taak
  Let op: als je al lid bent of vrijwilliger, hebben we je gegevens al. Je hoeft dan niet opnieuw in te schrijven. Je kunt dan contact opnemen via [email protected] Graag hier aangeven voor welke teamtaak, commissie of andere vrijwilligerswerkzaamheden je aanmeldt.

 
   
VOG
  Als je als vrijwilliger met jeugd werkt, kunnen wij je vragen voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Hier zijn geen kosten voor jou als vrijwilliger aan verbonden. Ook regelen wij de aanvraag voor jou.

 
Bevestiging en akkoordverklaring
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.